Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Poczytaj mi, Babciu! Poczytaj mi, Dziadku!

Utworzono dnia 20.01.2021

Niebawem świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka. To wspaniała okazja,
żeby wnuki i dziadkowie spędzili razem czas np. w towarzystwie książek.
Ogłaszamy konkurs fotograficzny!
Prześlij na adres gbp@opinogoragorna.pl jedną fotografię pokazującą wnuków i dziadków spędzających wspólny czas z książką lub wspólny czas zainspirowany ulubioną lekturą. Do wygrania 3 atrakcyjne nagrody!
Główną nagrodą jest sesja fotograficzna dziadków i wnucząt sponsorowana
przez
Studio Fotograficzne "Alicja" w Ciechanowie.
Zapraszamy do zabawy!

Plakat informujący o konkursie fotograficznym z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Regulamin konkursu

„Poczytaj mi babciu! Poczytaj mi Dziadku!

 1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Poczytaj mi babciu! Poczytaj mi Dziadku!” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna
 2. Cele konkursu: a) promowanie wartości rodzinnych; b) promowanie czytelnictwa; c) odkrycie wspólnych pasji czytelniczych; d) aktywizacja osób starszych.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna.
 4. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu zdjęcia przedstawiającego wnuków i dziadków spędzających wspólny czas z książką/książkami lub zainspirowany ulubioną lekturą (np. wydarzeniem, motywem).
 5. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie. Zgłoszenia dokonuje osoba dorosła.
 6. Fotografia powinna przedstawiać wnuków i dziadków wspólnie realizujących swoje pasje czytelnicze, spędzających wspólnie czas. Nie będą oceniane zdjęcia portretowe  o innej tematyce (np. z rodzinnych uroczystości).
 7. Na fotografii powinna być widoczna książka i powinna być wypożyczona z GBP w Opinogórze Górnej.
 8. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie i muszą być pracami autorskimi.
 9. Fotografie należy przesłać elektronicznie do 31 stycznia 2021 r. na adres gbp@opinogoragorna.pl
  W tytule wiadomości należy wpisać: konkurs fotograficzny; w treści podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, miejscowość oraz numer telefonu.
 10. Nadesłane prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej https://gbpopinogora.pl/  
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, na stronie facebook biblioteki oraz w „Gazecie Opinogórskiej”.
 12. Konkurs rozstrzygnie komisja powołana przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 2 lutego 2021 r.
 13. Odbiór nagrody będzie możliwy wyłącznie osobiście w siedzibie Organizatora.
 14. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika oznacza, że zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu, wyraża zgodę na publikację zdjęcia
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie konkursu, prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (GBP). Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie - wysłanie zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez GBP oraz przysługujących praw dostępnych jest na stronie internetowej. Podanie danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu) jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Zdjęcie uczestnika z jego danymi osobowymi zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz facebooku GBP, będą przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych także w lokalnej prasie, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 31

W tym miesiącu: 19

W poprzednim miesiącu: 191

Wszystkich: 8064