Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie:
 • niektóre dokumenty w edytorze tekstu są wyjustowane,
 • w niektórych dokumentach tekstowych zastosowano czcionkę szeryfową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Wiercińska.
 • E-mail: magdalena.wiercinska@opinogoragorna.pl
 • Telefon: 23 671 73 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej
 • Adres: ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna
 • E-mail: magdalena.wiercinska@opinogoragorna.pl
 • Telefon: 23 671 73 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej. Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób poruszjących się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku jest szerokie, próg o wyskości do 2 cm nie stanowi przeszkody w przemieszczaniu się. Wejście do pomieszczenia biblioteki znajduje sie w obszernym holu, jest odpowiednio szerokie i nie sprawia trudności dla osób poruszających sie na wózku inwalidzkim.

Informacje

Liczba wyświetleń: 345
Utworzono dnia: 23.09.2020
Dokument wprowadził:
Magdalena Wiercińska
Dokument opublikował:
Magdalena Wiercińska
Dokument wytworzył:
Magdalena Wiercińska
Wytworzono:
2020-09-23
Podmiot udostępniający informację:
Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Historia publikacji

 • 23.09.2020 10:38, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności cyfrowej
 • 23.09.2020 09:04, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności cyfrowej